BGENFRITDE
отвори

Пелети

Пелети разгледай галерията

Висококачествени дървесни пелети от акация, бук, дъб и иглолистна дървесина. Подходящи за промишлена и битова употреба. Удобни за съхранение и пренасяне опаковки според нуждите на клиента. Ефективно екологично гориво с висока калоричност, ниско съдържание на пепел, добра алтернатива за отопление.     
   

Обща информация

Дървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис гориво, произвеждано от раздробена дървесна биомаса, пресована под високо налягане без лепило или други свързващи вещества. В сравнение с дървата за огрев те отделят повече топлина, увеличавайки КПД на котелните инсталации, не изискват големи складови площи за съхранение и не се самовъзпламеняват. Това съчетава удобства за автоматизиране на процеса на зареждане на горивните устройства за тяхното изгаряне. Освен това дървесните пелети са екологосъобразно гориво, тъй като се произвеждат без употреба на лепила и химикали, а при изгарянето си не отделят вредни емисии.
За производството на продукта могат да се използват мека дървесина (иглолистна дървесина, бор), твърда дървесина (дъб,бук,акация), както и остатъчна дървесина от дървопреработването. За опаковане на пелети се използват различни по големина чували. Чувалите с пелети се стифират в компактен вид и се съхраняват по-лесно. Един тон пелети може да бъде стифиран върху площ с размери: ширина, дълбочина и височина по 120см , приблизително половината от пространството, необходимо за нарязани дърва. 
Отоплението с пелети има перспектива, както за семейни къщи, жилищни сгради така и при офиси и промишлени сгради.
 

Технически характеристики

Пелетите са с цилиндрична форма и с размер 6 мм в диаметър и до 30 мм дължина.
При пресоването се използва веществото лигнин (естествено лепило, което се съдържа в дървесината) без слепващи добавки.
Коефициента на полезно действие (КПД) на отоплителните системи е 85% - 95% ( КПД на камини на дърва е 70% ) и поради качествата си, пелетите изгарят почти напълно - максималното пепелно съдържание е 1.5% - така времето между две поредни зареждания на камината е между два и пет дни.
Съдържанието на влага е до 10 %, а калоричността им е 4300 - 5100 ккал/кг.

Пелетите произведени от Форинвест ООД са висококачествени и с доказан ефект.

Изпитани са в международно призната, акредитирана лаборатория съгласно стандарт DIN 51731.
Опаковани са в чували от 15 кг.
В таблицата са показани основни технически характеристики от измерването. 

Показател Мерна единица Резултат от изпитванията Норми по
DIN 51731
Влага % 5.88 < 12
Пепел % 0.07 < 1.5
Сяра % 0.02 < 0.08
Калоричност kj/kg 19151 17500 - 19500

Сертификат